Pierwsza Oferta Publiczna Akcji Moonlit S.A.

Zyskaj na innowacyjnych i niezależnych produkcjach gier

Pozostaw swoje dane,

a my skontaktujemy sie z tobą

* Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Moniuszki 1A,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@polskidm.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w otrzymywaniu ofert marketingowych


* Wymagane pola

Czołowy producent innowacyjnych rozwiązań gameingowych startuje z własnym planem wydawniczym

6 własnych produkcji (5 gier i 1 technologia) planowanych do 2021 roku

Strategiczne partnerstwo z PlayWay S.A., która posiada 30,1% akcji spółki

Zaawansowanie technologiczne i badawcze - technologia Angular Light zajęła 2 miejsce w konkursie GameINN

Kup akcje studia stojącego za technologicznymi sukcesami gier z grupy playway

Moonlit w liczbach

  lata na rynku

Ponad -krotny wzrost zysku netto i EBITDA w latach 2016-2017

  wykonanych produkcji

Ponad klientów

Materiały do pobrania

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności związanej z produkcją i wydawnictwem gier własnych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o pierwszej publicznej ofercie akcji serii D jest dokument ofertowy akcji serii D dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej emitenta www.moonlit.pl oraz na stronie internetowej oferującego www.polskidm.com.pl
• nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

• nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,

• przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.


Pobierz